REGLER


Her finder du en oversigt over reglerne for klubbens konkurrencer


Billeder til hjemmesiden

Vær opmærksom på at ALLE billeder, der indsendes til hjemmesiden, er offentligt tilgængelige. Det betyder ikke, at andre blot kan kopiere og bruge dine billeder uden at have fået lov, for det er strafbart. Se mere herom under "Brug af billeder" i afsnittet Om os. Det betyder derimod, at du ikke kan begrænse adgangen til at se dine billeder. Hvis du har billeder med personligt indhold, som du kun vl dele med en afgrænset persongruppe, fx familiebilleder og lignende, så skal du ikke indsende sådanne billeder til konkurrencer eller til hjemmesiden.

Billedregler for konkurrencer


Alle kategorier af klubbens konkurrencer.


For alle kategorier gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium, af fotografen selv.


Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe fotografen selvudfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer, som ikke er skabt af fotografen selv.


Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle billedets delelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.


Det er ikketilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.


Månedens foto/årets foto


Billeder indsendt til månedens foto/årets foto må kun tilføjes fotografiske elementer optaget den pågældende måned/år af fotografen selv.


Ved specielle temaer/kategorier kan der fastsættes særlige krav til billedbehandling, som skal være oplyst i beskrivelsen af temaet.

Månedens foto - Regler


Månedskonkurrencen er en af de centrale aktiviteter i fotoklubben og er baseret på et nyt emne hver gang.


Månedens Foto omhandler et emne, som vælges ved lodtrækning mellem emner godkendt af de fremmødte medlemmer på den klubaften, hvor resultatet af månedens foto fremlægges. Kun medlemmer af Fotogruppen Objektiv kan deltage. Da afstemning altid finder sted i den efterfølgende måned, vil der være mindst 1 måned til næste foto emne, så fastsættelse af nyt emne er forskudt 1 måned.


Billedet skal være taget i den måned emnet gælder for. Dvs. at hvis emnet er for marts, så skal det være taget indenfor den pågældende måned, i det aktuelle år. Dette er en af grundene til at billedet skal indeholde EXIF information, medmindre dette skyldes at f.eks. redigerings eller manipulationsprogram ikke leverer EXIF info. Dette gælder f.eks. for nogle panoramaer, HDR, stacking eller mobil redigering.


Hovedbestanddelen af det indsendte foto skal være egen fotografisk produktion relateret til månedens emne. Det må ikke blot være affotografering af andres værker, der er anvendt helt eller delvist som det væsentlige element i fortolkning af månedens emne.


Billeder indsendt til månedens foto må kun tilføjes fotografiske elementer optaget den pågældende måned af fotografen selv.


Ved specielle temaer/kategorier kan der fastsættes særlige krav til billedbehandling, som skal være oplyst i beskrivelsen af temaet.


Hvert medlem må deltage med 1 billede, som indsendes til klubbens billedsekretær ved hjælp af en Google Analyse formular. Link til den aktuelle formular offentliggøres på hjemmesiden under Aktuel information og på medlemsgruppen i facebook. Formularen opsættes af klubbens billedsekretær.


Billeder som deltager i konkurrencen, skal være indsendt senest fredag før klubmøde om mandagen, også selvom lørdag eller søndag skulle være i den måned hvor Månedens Foto gælder.


Afstemning om månedens vinder finder sted ved hjælp af en Gogle Analyse formular, som offentliggøres på hjemmesiden under Aktuel information, på medlemsgruppen i facebook og ved hjælp af gruppe SMS lørdag efter sidste indsendelsesfrist. Formularen opsættes og offentliggøres af klubbens billedsekretær.


Vurdering og pointgivning af indsendte billeder til månedens emne, sker ved at benytte kriterierne beskrevet i Vejledning Objektiv bedømmelse.


Vinderen findes ved almindeligt stemmeflertal efter sammentælling af point indsendt med afstemningsformularen. Den med flest stemmer eller antal point er vinder. Hvis der er flere med samme antal stemmer/point fjernes laveste point indtil forskel i totale point opstår. Såfremt stemmelighed fortsat består deler de æren. De opnåede point for hver deltager benyttes efterfølgende til at kåre Årets Fotograf.


Resultatet af afstemningenn offentliggøres på førstkommende klubaften, efter den måned hvor hvor emnet er månedens emne, samt på hjemmesiden under Aktuel information og Historik for relevant år.. Vinderen vinder alene æren, samt at billedet bliver fremhævet i galleriet på fotogruppens hjemmeside.

 

Årets fotograf - Regler


Titlen er baseret på bedste placering i månedskonkurrencen.


Kun medlemmer af Fotogruppen Objektiv kan deltage. Årets Fotograf vælges ved at sammentælle hvert medlems point for de 6 bedste placeringer i konkurrencen Månedens Foto når vinder af årets sidste månedskonkurrence er fundet.


Vinderen tildeles udover æren også et diplom og retten til indgravering på vandrepokal, som kan hjemlånes i et år indtil næste vinder kåres. Derudover bliver fotografen fremhævet i galleriet på fotogruppens hjemmeside.


Årets foto - Regler


Det bedste billede taget i kalenderåret.


Kun medlemmer af Fotogruppen Objektiv kan deltage. Årets Foto er en konkurrence om hvem der har taget det bedste billede i løbet af det forrige kalenderår. Hvert medlem kan indsende 2 billeder digitalt i fuld opløsning, som skal være i JPG format. Andre formater end dette accepteres ikke, og medfører billedet bliver ekskluderet fra konkurrencen for det pågældende år. Billedet skal indeholde EXIF information, medmindre der er vægtige grunde til det ikke er muligt. Der skal i så fald fremlægges dokumentation i form af ubehandlede billedfiler, der danner grundlag for de indsendte billeder.


Billeder indsendt til årets foto må kun tilføjes fotografiske elementer optaget det pågældende år af fotografen selv.


  Konkurrencen åbnes ved opslag på hjemmesiden under Aktuel information samt på medlemsgruppen i facebook, normalt inden udgangen af februar måned. Billeder indsendes til klubbens billedsekretær via mail på billeder@fotogruppen-objektiv.dk. Hvis billederne fylder for meget, kan de indsendes til mailadressen via wetransfer.com


  Der vælges kun 1 vinderbillede, blandt de indsendte kandidater. Årets billede kåres af en ekstern klub, medmindre andet er oplyst.

  Vinderen af konkurrencen Årets foto tildeles et diplom og får desuden et indrammet print af billedet i format 50x40 cm med fodnote/mærkat om at det er årets billede i Fotogruppen Objektiv. Desuden bliver billedet fremhævet i galleriet på fotogruppens hjemmeside.


  Fotomarathon - Regler


  Konkurrencen går ud på at fotografere et antal emner indenfor en fastsat tid.


  Kun medlemmer af Fotogruppen Objektiv kan deltage. Fotomaraton er en konkurrence, hvor man får udleveret mindst 3 specifikke emner, som man skal fotografere indenfor tid. Det er samme emner til alle deltagere. De emner der skal fotograferes, er ikke fysiske bestemte genstande/steder, men begreber der åbner mulighed for fotografens fortolkning.


  Alle billeder til fotomaraton skal afleveres i JPEG format. Billeder må ikke redigeres, heller ikke i kameraet. Eneste undtagelse er konvertering af billedet til sort/hvid.


  Mødested og tidspunkt fastsættes af arrangøren af fotomarathon og fotogruppens bestyrelse, og indgår som aktivitet i fotogruppens program. Ved start får alle udleveret en seddel med første emne. Dette emne har du maks. 45 min. til af aflevere, men må gerne aflevere før tiden er gået. Dit billede indleveres til arrangøren ved at afleverer dit SD kort (eller anden type). Arrangøren kopierer det billede du vælger til sin PC. Der kan kun vælges 1 billede. Dit SD kort får du nu tilbage igen, og får samtidig udleveret næste emne, som du også har maks. 45 min. til at fotografere.


  Det er muligt at bruge mere tid på et enkelt emne, hvis man på det foregående har mindre tid end de 45 min. Du må aldrig bruge mere tid, end summen af 45 min. Dvs. billede nr. 2 skal afleveres senest 90 min efter første opgave er stillet, 3. billede senest 135 min. efter start osv. Når du har taget billeder af alle emner, er fotomaraton slut for dig.


  Arrangøren kan vælge at lade en anden klub vurdere billederne, eller at medlemmer der ikke deltog i fotomaraton, mødes for at vurdere billederne.


  Vinderen af fotomaraton offentliggøres ved sommerafslutning eller juleafslutningen. Der udstedes diplom til vinderen og vinderserien fremhæves i galleriet på fotogruppens hjemmeside. Vinderen af den enkelte konkurrence er arrangør af næste års konkurrence.


  Punktfoto - Regler


  5 steder eller områder, hvor deltagerne skal stå og fotografere.


  Kun medlemmer af Fotogruppen Objektiv kan deltage. I punktfoto får deltagerne udleveret en beskrivelse eller kort med angivelse af 5 steder eller områder, hvor de skal stå og fotografere. Billedet kan tages frit fortolket. Hvorvidt det skal ske fra det angivne punkt/sted eller område, skal fremgå af beskrivelsen, altså om billedet skal tages fra et absolut punkt eller fra et større område.


  Alle deltagere får udleveret de samme emner, som skal fotograferes. Billeder til punktfoto skal afleveres i JPEG format. Billeder må ikke redigeres, heller ikke i kameraet. Eneste undtagelse er konvertering af billedet til sort/hvid.


  Mødested og tidspunkt fastsættes af arrangøren af punktfoto og fotogruppens bestyrelse, og indgår som aktivitet i fotogruppens program. Ved start får alle udleveret et kort med angivelse af hvor de 5 billeder skal tages. Dette har du maks. 2 timer til af aflevere, men må gerne aflevere før tiden er gået.


  Når du afleverer dine billeder, sker det ved at du afleverer dit SD kort (eller anden type). Arrangøren kopierer de billeder du vælger til sin PC. Der kan kun vælges 1 billede for hver punkt/sted/område. Dit SD kort får du nu tilbage igen. Arrangøren kan vælge at der skal tages mere end 5 emner.


  Arrangøren kan vælge at lade en anden klub vurdere billederne, eller at medlemmer der ikke deltog i punktfoto, mødes for at vurdere billederne.


  Vinderen af punktfoto offentliggøres ved sommerafslutning eller juleafslutningen. Der udstedes diplom til vinderen og vinderserien fremhæves i galleriet på fotogruppens hjemmeside. Vinderen af den enkelte konkurrence er arrangør af næste års konkurrence.