Persondatapolitik

Persondatapolitik for Fotogruppen Objektiv


Fotogruppen Objektiv er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Fotogruppen Objektiv, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Fotogruppen Objektivs behandling af dine personoplysninger. Fotogruppen Objektiv behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.


Hvornår indsamler og anvender Fotogruppen Objektiv dine personoplysninger


Fotogruppen Objektiv indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:


Når du indmelder dig som medlem af Fotogruppen Objektiv, eller udøver medlemsaktiviteter.


Når du tilmelder dig som medlem af Fotogruppen Objektiv eller ønsker at gøre brug af Fotogruppen Objektiv indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Fotogruppen Objektiv, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.


Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer


Fotogruppen Objektiv indsamler navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.


Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en mundtlig aftale relateret til Fotogruppen Objektiv.


Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du informeres om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.


Hvornår videregiver Fotogruppen Objektiv dine personoplysninger


Fotogruppen Objektiv kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos os.


Klubbens øvrige medlemmer har adgang til dit navn, telefonnummer og mailadresse, og kan bruges af klubbens øvrige medlemmer til at kontakte dig.


Dit navn kan blive brugt ved offentliggørelse af resultater og deltagelse i arrangementer.


Hvordan beskytter Fotogruppen Objektiv dine personoplysninger


Fotogruppen Objektiv har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Fotogruppen Objektivs sikkerhedsprocedurer og processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.


I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Fotogruppen Objektiv kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Fotogruppen Objektivs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


Hvilke rettigheder har du


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Fotogruppen Objektiv behandler om dig, kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem.


Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Fotogruppen Objektiv har om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Fotogruppen Objektiv om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab af Fotogruppen Objektiv er betinget af, at du afgiver og opdaterer de af Fotogruppen Objektiv påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.


Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald kan Fotogruppen Objektiv ikke tilbyde dig de services, der fremgår af et medlemskab.


Hvor længe opbevarer Fotogruppen Objektiv dine personoplysninger


Hos Fotogruppen Objektiv gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.


Hvad sker der, når Fotogruppen Objektiv ændrer denne persondatapolitik


Fotogruppen Objektiv opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi kan give dig så præcis information som muligt, samt for at sikre at klubben overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Fotogruppen Objektiv løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Fotogruppen Objektiv dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Fotogruppen Objektiv på en af de emailadresser på bestyrelsen, der fremgår af klubbens hjemmeside.


Henvendelser og spørgsmål


Du kan altid rette spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata ved at kontakte et medlem af bestyrelsen.