Bestyrelsen

Kontingent

Alle kontingenter er pr. halvår, og regnes fra 1. Marts og 1. September – ved indmeldelse betales for pågældende måned og efterfølgende, med mindre andet er aftalt.


  • Alm. personligt medlem – 300,- Kr.
  • Junior medlemmer under 25 år – 75,- kr.
  • Familie kontingent er 300,00 kr. + 150 kr. pr. efterfølgende medlem, dvs. min. 450,00 kr.
  • Gæste medlem – gratis 4 gange


Kontingentet er pr. halvår, og skal overføres til vores konto i Sparekassen Kronjylland – kontonr.  6187 – 0006824951.

Brug af billeder

Må billederne på fotoklubbens hjemmeside frit kopieres?


Det korte svar er nej. I hvert fald ikke, hvis du ikke har fået lov. Det er strafbart at bruge andres billeder uden at have fået lov – også selvom billederne ligger frit tilgængelige på nettet.


Som udgangspunkt er alle billeder omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at du kun må bruge andres fotografier og billedmateriale efter aftale med den, der ejer ophavsretten til billederne. Det gælder både online og til trykte publikationer. Det er normalt altid den person, der har taget billedet, der ejer ophavsretten til det – med mindre der er tale om en professionel fotograf, der er ansat af en kunde til at tage billeder.


Straffen for at bruge billeder, som du ikke har rettighederne til, er normalt vederlag og godtgørelse på i alt 1.000 – 5.000 kr. pr. billede. Beløbet afhænger af omstændighederne og kan variere i størrelse. Det kan derfor hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis du kommer til at bruge et billede, som du ikke har fået lov til at bruge.


Ophavsretsloven gælder også selvom et billede ligger frit tilgængeligt på en hjemmeside og kan søges frem via Google, så er det stadig strafbart at bruge det. Du må således kun bruge billedet med tilladelse fra den person, som ejer ophavsretten til det.


Hvis du gerne vil bruge et af vore billeder.

Kontakt et medlem fra bestyrelsen, så formidler vi gerne kontakt til den fotograf, der har taget det og dermed har ophavsretten.

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne.


Du finder referat af seneste generalforsamling samt de gældende vedtægter her.

Persondatapolitik

Vores persondatapolitik finder du her.