gratisography-336H-88b26f6e
Som det ser ud p.t., vil det være muligt at afholde General Forsamlingen d. 7/6 – med forbehold for at der kan blive åbnet både senere eller tidligere. Iflg. nuværende regler, vil det kræve at der fremvises en negativ coronatest.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 som PDF

Fotogruppen Objektiv afholder den årlige generalforsamling jfr. vedtægterne d. 22/2-2021 kl. 18:50

Pga. af de aktuelle COVID-19 begrænsninger, som gælder frem til d. 7/2-2021, kan generalforsamlingen ske online, flyttes til et andet sted, eller udskydes til senere, i tilfælde af at disse begrænsninger forlænges eller ændres.

Generalforsamlingen forventes afholdt i mødelokalet på Randers Bibliotek, mødelokale 3, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.

Dagsorden i flg. Fotogruppen Objektivs vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Billedsekretærens beretning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:

 1. Henning H. Sørensen – villig til genvalg
 2. Anders Gisle Larsson – genopstiller ikke

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

Bestyrelsen stiller forslag om:

 1. Kontingent nedsættes til 600 Kr årligt, svarende til hvad det var før generalforsamlingen i 2020.
 2. halvår 2021, gældende fra marts 2021, opkræves der ikke kontingent

Referat fra ordinær generalforsamling i 2020:  Ordinær generalforsamling 2020

Hits: 366

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.