Fotogruppen Objektiv afholder den årlige generalforsamling jfr. vedtægterne d. 31/5-2021 kl. 18:50

Denne indkaldelse kan hentes som PDF fil her:  General-Forsamling

Pga. af de aktuelle COVID-19 begrænsninger, kan det betyde at der kan ske ændringer i afholdelsen af general forsamlingen. Dette vil i så fald fremgå af foreningen hjemmeside – https://fotogruppen-objektiv.dk

Generalforsamlingen forventes afholdt i mødelokalet på Randers Bibliotek, mødelokale 3, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.

Dagsorden i flg. Fotogruppen Objektivs vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Billedsekretærens beretning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant.
 • Valg af revisor.
 •  

På valg til bestyrelsen er:

 1. Henning H. Sørensen – villig til genvalg
 2. Anders Gisle Larsson – genopstiller ikke

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

Bestyrelsen stiller forslag om:

 1. Kontingent nedsættes til 600 Kr årligt, svarende til hvad det var før generalforsamlingen i 2020.
 2. halvår 2021, gældende fra marts 2021, opkræves der ikke kontingent

Referat fra ordinær generalforsamling i 2020:  Referat 2020

Hits: 246

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.