Fotogruppen Objektiv afholder den årlige generalforsamling jfr. vedtægterne på Fabrikken, Industrivej 4, 8920 Randers NV på mandag d. 17. februar 2020 kl. 19:00

Dagsorden i flg. fotogruppens vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Billedsekretærens beretning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Flg. udtræder af bestyrelsen, og ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, men enkelte ønsker at forsætte som suppleant:

Carsten Saugmann har som suppleant erstattet Birgitte Schunk

Jan Holland har som suppleant erstattet Ejvind Ahlgrenn Olsen

Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Kaj Jespersen – villig til genvalg.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

Referat fra ordinær generalforsamling i 2019 – Objektiv_Randers_Referat_generalforsamling_18-02-2019

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 21-10-2019

Hits: 402

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.