Kun medlemmer af Fotogruppen Objektiv kan deltage.

Månedens Billede omhandler et emne, som et medlem har valgt.

Vinderen af forrige måned, vælger dermed næste måneds foto emne.

Der vil derfor altid være mindst 1 måned til næste foto emne, da emnet er forskudt 1 måned.

Billedet skal være taget i den måned emnet gælder for. Dvs. at hvis emnet er for marts, så skal det være taget indenfor den pågældende måned, i det aktuelle år.

Dette er en af grundene til at billedet skal indeholde EXIF information, med mindre dette skylles at f.eks. redigerings eller manipulations program ikke leverer EXIF info. Dette gælder f.eks. for nogle panorama, HDR, stacking eller mobil redigeringer.

Dvs. hvis vinderen i januar vælger emne A, og vinderen i februar vælger emne B – så vil emnet for marts være emnet A, og April vil være om B.

Fra September 2019 kan man ikke selv deltage i det emne som man giver som månedens emne. Dette skyldes at vi ønsker at begrænse at den der vælger et emne, har en fordel ved f.eks. at kunne forberede sig, eller i forvejen at have valgt motiv.

Der må indsendes 1 billede pr. medlem, som indsendes ved at uploade det på fotogruppen-objektiv.dk, markeret som  “Kandidater til Månedens foto”.

Det er altid frit for månedes vinder, at bestemme i hvilket omfang emnet er defineret, men det er de fremmødte medlemmer som bestemmer, hvem der har vundet den pågældende måned, på den aften hvor vinderen vælges.

Dette sker ved almindeligt stemme flertal, eller ved antal sammentalte point under billedvurdering. Den med flest stemmer eller antal point er vinder. Hvis der er flere med samme antal stemmer/point deler de æren, og vælger i fællesskab næste måneds emne.

Vinderen findes på førstkommende klubaften, efter den måned hvor hvor emnet er månedens emne, og det er indtil denne aften muligt at indsende billeder for emnet. I nogle tilfælde kan der være valgt en anden aften, hvilket så vil fremgå af hjemmesiden.

Billedet som indstilles som kandidat til månedsens billede, skal indeholde EXIF information.

Fra 2/4-2020 skal billeder som deltager i konkurrencen, være uploaded senest Fredag før klubmøde om Mandagen, også selvom Lørdag eller Søndag skulle være i den måned hvor Månedens Billede gælder.

Det er 6. februar 2017, er det vedtaget at vinderen af månedsens emne, udvælges ved at benytte Objektiv Bedømmelse, som beskrevet i Vejledning Objektiv bedømmelse

Disse point benyttes efterfølgende til at kåre Årets Fotograf.

Vinderen vinder alene æren, og retten til valg af næste måneds emne, samt at billedet bliver fremhævet på Fotogruppens hjemmeside.

Hits: 1374