Til den ordinære generalforsamling d. 18/2, er der indkommet flg. forslag:

Henning Troelsen – forslag som PDF fil HER

Anders Gisle Larsson – forslag til vedtægtsændring som PDF fil HER

Referat fra forrige generalforsamling kan læses HER


Mandag den 18. februar 2019 kl. 18:50 i vores lokale på 2. sal i Kulturhuset.

Dagsorden i flg. fotogruppens vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Billedsekretærens beretning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

På valg i år er Anders Gisle Larsson og Henning Sørensen samt valg af 2 nye suppleanter.

Hits: 120

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.