generalforsamling-73878cee

Fotogruppen Objektiv afholder den årlige generalforsamling jfr. vedtægterne d. 21/2-2022 kl. 18:50

Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på Randers Bibliotek, mødelokale 3, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.

Dagsorden i flg. Fotogruppen Objektivs vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Billedsekretærens beretning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:

 1. Kaj Jespersen – villig til genvalg
 2. Hans-Henrik Andersen – genopstiller ikke
 3. Finn Sørensen – villig til genvalg

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

Referat fra ordinær generalforsamling i 2021:  Referat generalforsamling 2021

Hits: 29

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.