Hermed indkaldes til generalforsamling:

Mandag den 18. februar 2019 kl. 18:50 i vores lokale på 2. sal i Kulturhuset.

Dagsorden i flg. fotogruppens vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Billedsekretærens beretning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

På valg i år er Anders Gisle Larsson og Henning Sørensen samt valg af 2 nye suppleanter.

NB! Bemærk, at forslag til dagsordenens punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. februar 2019.

Hits: 395

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.