Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 9. April kl. 18:50 i mødelokalet i Kulturhuset.

Generalforsamlingen afholdes forud for den planlagte klubaften.

Der indkaldes for at ændre vedtægterne §09. BESTYRELSENS HVERV, Stk. 5 som i dag indeholder flg.:

Klubben tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kræver flertal i bestyrelsen og underskrift af såvel formanden som kassereren.

Dette ønskes ændret til:

Klubben tegnes af formanden og kasseren. 

Årsagen til ændringen af vedtægterne, skyldes at bankene i dag, pga. hvidvaskningsreglerne fortolker vedtægterne absolut, med det resultat at kassereren ikke har mulighed for at betale regninger, uden mindst formanden deltager fysisk i banken. Dette er i daglige ikke praktisk, at kasserer ikke kan agere selvstændigt via netbank.

Dagsorden er flg.:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Vedtægtsændring af §9, stk. 5 til i stedet at være “Klubben tegnes af formanden og kasseren.”
  4. Eventuelt.

/Bestryrelsen

Hits: 182

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.