På klubaftenen d. 10. oktober, blev der talt om at lave en Workshop omkring Nik Collection. Den gratis version, som Google frigav, inden produktet blev kommercielt, kan stadig hentes – og er den version som der kunne laves en workshop over. Det vil så nok være praktisk at alle harLæs mere →

Skærmbillede 2019-09-05 kl. 13.21.30

Randers kommune vil lave en reklame kampagne i Århus, for at få flere tilflyttere til området. De mangler billeder, og vil gerne i kontakt med medlemmer af Fotogruppen, som har billeder som egner sig til bus-bagender eller outdoor plakater. Billederne skal overholde flg.: Naturbilleder fra Randers Fjord eller Gudenåen. Helt specifikt erLæs mere →

Fotogruppen er blevet kontaktet af By CatFish vedrørende salg af billeder. Pia Rolschau Hansen som har design / AD firmaet “By Catfish” ( www.bycatfish.dk ), søger billeder til et lokalt hotel. Hun har nogle billeder som hun er interesseret i, men søger flere. Der søges billeder indenfor 2 temaer –Læs mere →

Fredag d. 27/7 mellem kl. 21 :30 og 23:15 står månen op i øst, og vil indenfor dette tidsrum blive til en total måneformørkelse. Faktisk står månen op kl. 21:16, og 15 min efter er der måneformørkelse. Det betyder at månen bliver blodrød – ikke helt så spektakulært, som nårLæs mere →