I baggrunden se Bidstrup gods, som i 1769 stod for en historisk ulvejagt. Allerede dengang, var man klar over at ulven var tæt på udrydelse, som følge af de lovbefalde ulvejagter. Mellem Laurbjerg og Knudstrup ligger Ulvegården, som har sit navn, fordi den ligger nær det sted, hvor Bidstrupulven blev skudt.
…”Den 12. Januar 1769 afholdtes der Klapjagt på offentlig Foranstaltning. Paa det Sted, hvor den til Frijsenborg hørende Hovlbjerg Skov strækker sig ned mod Bidstrup Skov, laa der dengang en sumpet Elleskov, Og her var det, det lykkedes Justitsraaden at støde paa to Ulve. Han skød den ene, en han; den anden undslap, og man hørte aldrig siden noget til den.”

  • Taget: 28 december, 2018
  • Objektiv længde: 16mm
  • Blænde: ƒ/8
  • ISO: 100
  • Hastighed: 1/80s
Hits: 556

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.