Hermed indkaldes til generalforsamling: Mandag den 18. februar 2019 kl. 18:50 i vores lokale på 2. sal i Kulturhuset. Dagsorden i flg. fotogruppens vedtægter: Valg af dirigent. Valg af referent. Formandens beretning. Kassererens beretning. Billedsekretærens beretning. Fastsættelse af kontingent. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Valg afLæs mere →