Afstemning om månedens billede for januar foregår online, hvor du kan se alle indleverede billeder og afgive point til hver enkelt. Du kan indtaste din bedømmelse fra lørdag formiddag 30/1 når stemmesedlen er frigivet. Når du har oplyst dit navn, og afgivet point for hver enkelt billede, trykker du på knappen SEND nederst på siden. Billederne på stemmesedlen er i reduceret størrelse, så du er nødt til at se dem her på hjemmesiden, hvis du vil have en bedre vurderingsmulighed. Hvert billede er forsynet med samme nummer som på stemmesedlen markeret i parantes – [Nr. 01] o.s.v.

Sidste frist for indsendelse af billeder til månedens konkurrence er fredag den 29/1 kl. 24.00.

Det er muligt at rette i din afstemning, også når der er trykket SEND, men hvis du går ud af stemmesedlen og stemmer igen, bliver der indsendt en ny afstemning. Det vil altid være den sidst indsendte der gælder. Et godt råd – stem kun EN gang. Du kan foretage din afstemning i løbet af søndag, så der er rigtig god tid i forhold til normalt. Afstemningen lukkes søndag aften kl. 24:00. På den måde kan jeg sammenstille afstemningen i løbet af mandag og meddele resultatet på vores medlemsmøde via Skype mandag aften den 1/2.  Resultatet oplyses også senere her på hjemmesiden.

Du finder stemmesedlen online, klik her: STEM på månedens billede – januar.

Link til medlemsmøde på Skype, klik her: Medlemsmøde 1/2.

Hits: 179

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.