På bestyrelsesmødet d. 5/9-18 blev det vedtaget at lave nogle generelle ændringer af programmet for første klubaften i hver måned, som handler om “Månedens Billede” og “Siden Sidst”. Der er nu tilføjet punkterne med Præsentation samt Hjælp

Månedens Billede & Hjælp

I pausen hvor point optælles ved “Månedens Billede”, opfordres medlemmerne til at hjælpe andre med f.eks. at kende deres kamera eller andet udstyr.

  • For at undgå at alle sidder i små grupper og snakker i pausen, opfordrer vi til, at hvis du gerne vil have hjælp med noget – så nævn det for et bestyrelsesmedlem, eller offentligt inden gennemgangen af “Månedens Billede” starter
  • Det kan være om at kende dit kamera, noget andet af dit udstyr, et fotografisk problem – f.eks. billede redigering, Makro, noget teknisk eller kunstnerisk. Måske bare en diskussion om en ide eller en tur du vil arrangere.
  • Hvis det kræver noget ekstra af andre – f.eks. at de skal tage en PC med eller makroudstyr – så nævn det på hjemmesiden eller en klubaften i forvejen. Det kan f.eks. være om hvorledes noget gøres i et billede redigerings program.
  • Hvis du har noget du gerne vil præsentere for foreningen, er det muligt at vise dette – med mindre ovenstående tager tiden.
  • Det er ikke feriebilleder eller større fotopræsentationer som skal vises på dette tidspunkt – dette kan ske under Præsentations punktet.

 

Præsentation

De medlemmer som ønsker at vise en større mængde billeder, kan gøre dette ved på forhånd at tilmelde sig. Der vil så være 30 minutter til rådighed, hvor der ikke er begrænsning på antallet af billeder eller emne.

Tilmelding sker inden klubaftenen, til et af bestyrelsesmedlemmerne – det opfordres til at det sker til Billedredaktøren

Der vil normalt kun kunnet vises 1 Præsentation på en klubaften.

 

Siden Sidst

Under siden sidst kan man fremover have max. 10 billeder med. Begrundelsen for denne begrænsning er, at et begrænset antal billeder betyder, at vedkommende selv har vurderet sine billeder – og dermed har valgt de bedste. Har man flere billeder man ønsker at vise, kan dette ske under Præsentationen, som beskrevet ovenfor.

Hits: 190

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.