generalforsamling-73878cee

Fotogruppen Objektiv afholder den årlige generalforsamling jfr. vedtægterne d. 21/2-2022 kl. 18:50 Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på Randers Bibliotek, mødelokale 3, Stemannsgade 2, 8900 Randers C. Dagsorden i flg. Fotogruppen Objektivs vedtægter: Valg af dirigent. Valg af referent. Formandens beretning. Kassererens beretning. Billedsekretærens beretning. Fastsættelse af kontingent. Behandling af eventuelt indkomneLæs mere →

download-92ba1222

Aktuelt

Indsend dit bidrag til månedens billede januar 2022, hvor temaet er Blichers sang “Det er hvidt herude”. Et motiv, som passer til billedtekst fra et vers, en linje eller et par ord fra teksten i sangen. Se Erik’s beskrivelse på hjemmesiden. Du kan indsende dit billede til konkurrencen med detteLæs mere →